Lista codurilor si Legilor Republicii Moldova

Home
Attorneys' Listings
Legislation of the Republic of Moldova
Terms of use
Disclamer
Contact Us
Law Moldova Links
Advocate
Attorneys in Moldova

Lista Codurilor şi Legilor Republicii Moldova în Domeniul Dreptului Privat

Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iunie 1994

CODURILE

Codul Civil adoptat la 26 decembrie 1964 (în vigoarepînă la 31 decembrie 2002) abrogat în legătură cu întrare în vigoare a Codului Civil din 6 iunie 2002

Codul de Procedură Civilă adoptat la 26 decembrie 1964 abrogat în legătură cu întrare în vigoare a Codului de Procedură Civilă din 30 mai 2003.

Codul Căsătoriei şi Familiei adoptat la 26 decembrie 1969 abrogat în legătură cu întrare în vigoare a Codului Familiei din 26 aprilie 2000

Codul Muncii adoptat la 25 mai 1973 abrogat în legătură cu întrare în vigoare a Codului Muncii din 28 martie 2003

Codul Spaţiului Locativ adoptat la 1 octombrie 1983

Codul Funciar adoptat la 25 decembrie 1991

Codul Subsolului adoptat la 15 iunie 1993

Codul Apelor adoptat la 22 octombrie 1993

Codul Silvic adoptat la 21 iunie 1996

Codul Fiscal adoptat la 24 aprilie 1997

Codul Transportului Auto adoptat la 29 iulie 1998

Codul Navigaţiei Maritime Comerciale adoptat la 30 septembrie 1999

Codul Familiei adoptat la 26 aprilie 2000

Codul Vamal adoptat la 20 iulie 2000

Codului cu privire la Conduita Profesională a Auditorilor şi Contabililor din Republica Moldova adoptat la 1 martie 2001

Codul Arbitral al Asociaţiei Naţionale pentru Administrarea Investiţiilor adoptat la 30 noiembrie 2001.

Codul de Disciplină şi Procedură al Asociaţiei Naţionale Pentru Administrarea Investiţiilor adoptat la 30 noiembrie 2001

Codul Activităţii Practice a Viticultorului adoptat la 10 ianuarie 2002

Codul Penal adoptat la 18 aprilie 2002

Codul Civil adoptat la 6 iunie 2002

Codul de Procedură Penală adoptat la 14 martie 2003

Codul Muncii adoptat la 28 martie 2003

Codul de Procedură Civilă adoptat la 30 mai 2003

Codul Transportului Feroviar adoptat la 17 iulie 2003

Codul cu Privire la Ştiinţă şi Inovaţii adoptat la 15 iulie 2004

Codul de Executare adoptat la 24 decembrie 2005

Codul Eticii şi Deontologiei al Poliţistului adoptat la 10 mai 2006

Codul Audiovizualului, adoptat la 27 iulie 2006

Codul de Guvernare Corporativă, adoptat la 1 iunie 2007

Codul Contravenţional, adoptat la 24 octombrie 2008

Back to top

Legile

1991

Legea nr.459-XII cu privire la Proprietate adoptată la 22 ianuarie 1991

Legea nr.627-XII cu privire la Privatizare adoptată la 4 iulie 1991

1992.

LEGEA NR.845-XII CU PRIVIRE LA ANTREPRENORIAT şI ÎNTREPRINDERI ADOPTATă la 3 ianuarie 1992

Legea nr.861-XII cu privire la Arendă adoptată la 14 ianuarie 1992 Abrogată

Legea nr.902-XII cu privire la Procuratura adoptată la 29 ianuarie 1992 Abrogată

Legea nr.906-XII cu privire la Limitarea Activităţii Monopoliste şi Dezvoltarea Concurenţei adoptată la 29 februarie 1992

Legea nr.998-XII cu privire la Investiţiile Străine adoptată la 1 aprilie 1992 Abrogată

Legea nr.1216-XII cu privire la Taxa de Stat adoptată la 3 decembrie 1992

Legea nr.1232-XII cu privire la Bani adoptată la 15 decembrie 1992

Legea nr.1247-XII cu privire la Reglementarea de Stat a Regimului Proprietăţii Funciare, Cadastrul Funciar de Stat şi Monitoringul Funciar adoptată la 22 decembrie 1992

Back to top

1993

Legea nr.1324-XII cu privire la Privatizare Fondului de Locuinţe adoptată la 10 martie 1993

Legea nr.1453-XII cu privire la Protecţia Consumatorului adoptată la 25 mai 1993 Abrogată

Legea nr.1508-XII cu privire la Asigurări adoptată la 15 iunie 1993

Legea nr.1515-XII cu privire la Protecţia Mediului Înconjurător adoptată la 16 iunie 1993

Legea nr.1527-XII cu privire la Cambia adoptată la 22 iunie 1993

Back to top

1994

Legea nr.106-XIII cu privire la Secretul de Stat adoptată la 17 mai 1994

Legea nr.112-XIII cu privire la Susţinerea şi Protecţia Micului Business adoptată la 20 mai 1994

Legea nr.129-XIII cu privire la Judecata Arbitrală (Arbitraj) adoptată la 31 mai 1994

Legea nr.131-XIII cu privire la Vie şi Vinul adoptată la 2 iunie 1994

Legea nr.134-XIII cu privire la Vînzarea de Mărfuri adoptată la 3 iunie 1994

Legea nr.146-XIII cu privire la Întreprinderea de Stat adoptată la 16 iunie 1994

Legea nr.171-XIII cu privire la Secretul Comercial adoptată la 6 iulie 1994

Legea nr.186-XIII cu privire la Taxele Locale adoptată la 19 iulie 1994 Abrogată

Legea nr.293-XIII cu privire la Dreptul de Autor şi Drepturi Conexe adoptată la 23 noiembrie 1994

Legea nr.312-XIII cu privire la Curtea de Conturi adoptată la 8 decembrie 1994

Back to top

1995

Legea nr.371-ŐIII cu privire la Selecţia şi Reproducţia în Zootehnie adoptată la 15 februarie 1995

Legea nr.411-XIII cu privire la Ocrotirea Sănătăţii adoptată la 28 martie 1995

Legea nr.426-XIII cu privire la Contabilitate adoptată la 4 aprilie 1995

Legea nr.439-XIII cu privire la Regnul Animal adoptată la 27 aprilie 1995

Legea nr.440-XIII cu privire la Zonele şi Fişiile de Protecţie a Apelor Rîurilor şi Bazinelor de Apă adoptată la 27 aprilie 1995

Legea nr.461-XIII cu privire la Brevete de Invenţie adoptată la 18 mai 1995

Legea nr.506-XIII cu privire la Carantina Fitosanitară adoptată la 22 iunie 1995

Legea nr.509-XIII cu privire la Drumurile adoptată la 22 iunie 1995

Legea nr.514-XIII cu privire la Organizarea Judecătorească adoptată la 6 iulie 1995

Legea nr.520-XIII cu privire la Telecominucaţiile adoptată la 7 iulie 1995

Legea nr.521-XIII cu privire la Filantropie şi Sponsorizare adoptată la 7 iulie 1995 Abrogată

Legea nr.534-XIII cu privire la Concesiuni adoptată la 13 iulie 1995

Legea nr.548-XIII cu privire la Banca Naţională adoptată la 21 iulie 1995

Legea nr.550-XIII cu privire la Instituţiile Financiare adoptată la 21 iulie 1995

Legea nr.588-XIII cu privire la Mărcile şi Denumirile de Origine a Produselor adoptată la 22 septembrie 1995

Legea nr.590-XIII cu privire la Standardizare adoptată la 22 septembrie 1995

Legea nr.592-XIII cu privire la Transportul prin Conducte Magistrale adoptată la 26 septembrie 1995

Legea nr.625-XIII cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber “Expo-Business Chişinău” adoptată la 13 noiembrie 1995

Legea nr.626-XIII cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber “Tvardiţa” adoptată la 3 noiembrie 1995

Legea nr.647-XIII cu privire la Metrologie adoptată la 17 noiembrie 1995

Legea nr.668-XIII cu privire la Aprobarea Listei Unităţilor ale Căror Terenuri Destinate Agriculturii Rămîn în Proprietatea Statului adoptată la 23 noiembrie 1995

Back to top

1996

Legea nr.720-XIII cu privire la Fondul Rutier adoptată la 2 februarie 1996

Legea nr.728-XIII cu privire la Pomicultură adoptată la 6 februarie 1996

Legea nr.729-XIII cu privire la Activitatea de Audit adoptată la 15 februarie 1996

Legea nr.731-XIII cu privire la Leasing adoptată la 15 februarie 1996

Legea nr.749-XIII cu privire la Comerţul Interior adoptată la 23 februarie 1996

Legea nr.787-XIII cu privire la Resursele Materiale Secundare adoptată la 26 martie 1996

Legea nr.789-XIII cu privire la Curtea Supremă de Justiţie adoptată la 26 martie 1996

Legea nr.835-XIII cu privire la Principiile Urbanismului şi Amenajării Teritoriului adoptată la 17 mai 1996

Legea nr.836-XIII cu privire la Sistemul Instanţelor Judecătoreşti Militare adoptată la 17 mai 1996

Legea nr.851-XIII cu privire la Expertiza Ecologică şi Evaluarea Impactului asupra Mediului Înconjurător adoptată la 29 mai 1996

Legea nr.853-XIII cu privire la Reorganizarea Sistemului Instanţelor Judecătoreşti adoptată la 29 mai 1996

Legea nr.900-XIII cu privire la Combaterea Corupţiei şi Protecţionism adoptată la 27 iunie 1996

Legea nr.915-XIII cu privire la Protecţia Soiurilor de Plante adoptată la 11 iulie 1996

Legea nr.943-XIII cu privire la Datoria de Stat şi Garanţiile de Stat adoptată la 18 iulie 1996

Legea nr.947-XIII cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii adoptată la 19 iulie 1996

Legea nr.958-XIII cu privire la Restructurarea Întreprinderilor adoptată la 19 iuie 1996

Legea nr.970-XIII cu privire la Instanţele Judecătoreşti Economice adoptată la 24 iulie 1996

Legea nr.991-XIII cu privire la Protecţia Desenelor şi Modelelor Industriale adoptată la 15 octombrie 1996

Back to top

1997

Legea nr.1102-XIII cu privire la Resursele Naturale adoptată la 6 februarie 1997

Legea nr.1117-XIII cu privire la Bursele de Mărfuri adoptată la 26 februarie 1997

LEGEA NR.1134-XIII CU PRIVIRE LA Societăţile PE ACţIUNI ADOPTATă la 2 aprilie 1997

Legea nr.1153-XIII cu privire la Notariat adoptată la 11 aprilie 1997 Abrogată

Legea nr.1166-XIII cu privire la Achiziţie de Mărfuri, Lucruri şi Servicii pentru Necesităţile Statului adoptată la 30 aprilie 1997

Legea nr.1194-XIII cu privire la Transporturi adoptată la 21 mai 1997

Legea nr.1204-XIII cu privire la Fondurile de Investiţii adoptată la 5 iunie 1997

Legea nr.1227-XIII cu privire la Reclamă adoptată la 27 iunie 1997

Legea nr.1236-XIII cu privire la Regimul Produselor şi Substanţelor Nocive adoptată la 3 iulie 1997

Legea nr.1237-XIII cu privire la Aviaţia Civilă adoptată la 7 iulie 1997

Legea nr.1308-XIII cu privire la Preţul Normativ şi Modul de Vînzare-Cumpărare a Pămîntului adoptată la 25 iulie 1997

Legea nr.1320-XIII cu privire la Registre adoptată la 25 iulie 1997

Legea nr.1335-XIII cu privire la Franchasing adoptată la 1 octombrie 1997

Legea nr.1347-XIII cu privire la Deşeurile de Producţie şi Menajere adoptată la 9 octombrie 1997

Legea nr.1380-XIII cu privire la Tariful Vamal adoptată la 20 noiembrie 1997

Legea nr.1409-XIII cu privire la Medicamente adoptată la 17 decembrie 1997

Legea nr.1422-XIII cu privire la Protecţia Aerului Atmosferic adoptată la 17 decembrie 1997

Legea nr.1440-XIII cu privire la Radioprotecţie şi Securitatea Nucleară adoptată la 24 decembrie 1997

Back to top

1998

Legea nr.1466-XIII cu privire la Reglementarea Repatrierii de Mijloace Băneşti, Mărfuri şi Servicii Provenite din Tranzacţiile Economice Externe adoptată la 29 ianuarie 1998

Legea nr.1525-XIII cu privire le Energetică adoptată la 19 februarie 1998

Legea nr.1527-XIII cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber “Parcul de Producţie Valcaneş” adoptată la 19 februarie 1998

Legea nr.1529-XIII cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber “Parcul de Producţie Taraclia” adoptată la 19 februarie 1998

Legea nr.1538-XIII cu privire la Fondul Ariilor Naturale Protejate de Stat adoptată la 25 februarie 1998

Legea nr.1540-XIII cu privire la Plata pentru Poluarea Mediului adoptată la 25 februarie 1998

Legea nr.1543-XIII cu privire la Cadastrul Bunurilor Imobiliare adoptată la 25 februarie 1998

Legea nr.1553-XIII cu privire la Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă a Transportatorilor Faţa de Călători adoptată la 25 februarie 1998

Legea nr.1555-XIII cu privire la Banca pentru Dezvoltare şi Investiţii a Moldovei adoptată la 25 februarie 1998

Legea nr.1559-XIII cu privire la Proiectul Individual de Reorganizare şi Privatizare a Societăţii pe Acţiuni de Tip Deschis “Sredneuralskii Vinzavod” (Federaţia Rusă) adoptată la 26 februarie 1998

Legea nr.1565-XIII cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber “Parcul de Producţie Otaci” adoptată la 26 februarie 1998

Legea nr.1585-XIII cu privire la Asigurare Medicală Obligatorie adoptată la 27 februarie 1998

Legea nr.57-XIV cu privire la Proiectul Individual de Privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Tverskoi Vinzavod” (Federaţia Rusă) adoptată la 10 iunie 1998

Legea nr.63-XIV cu privire la Concepţia de Privatizare a Întreprinderilor din Sectorul Electroenergetic adoptată la 25 iunie 1998

Legea nr.69-XIV cu privire la Proiectul Individual de Privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Viorica-Cosmetic” adoptată la 2 iulie 1998

Legea nr.75-XIV cu privire la Proiectul Individual de Privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Orlovskii Vinodelcheskii Zavod” adoptată la 8 iulie 1998

Legea nr.76-XIV cu privire la Proiectul Individual de Privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Penzenskii Vinodelcheskii Zavod” adoptată la 8 iulie 1998

Legea nr.77-XIV cu privire la Proiectul Individual de Privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Ufimskii Vinzavod “Dacia-Fenix”” adoptată la 8 iulie 1998

Legea nr.78-XIV cu privire la Proiectul Individual de Privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Barnaulskii Moldvinzavod” adoptată la 8 iulie 1998

Legea nr.79-XIV cu privire la Proiectul Individual de Privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Adlerskii Vinzavod” adoptată la 8 iulie 1998

Legea nr.93-XIV cu privire la Patenta de Întreprinzător adoptată la 15 iulie 1998

Legea nr.123-XIV cu privire la Capitalizare Plăţilor Periodice adoptată la 30 iulie 1998

Legea nr.136-XIV cu privire la Gaze adoptată la 17 septembrie 1998

Legea nr.137-XIV cu privire la Electroenergie adoptată LA 17 SEPTEMBRIE 1998

Legea nr.192-XIV cu privire la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare adoptată la 12 noiembrie 1998

Legea nr.199-XIV cu privire la Piaţa Valorilor Mobiliare adoptată la 18 noiembrie 1998

Legea nr.233-XIV cu privire la Proiectul Individual de Privatizare a Întreprinderilor din Sectorul Electroenergetic adoptată la 23 decembrie 1998

Back to top

1999

Legea nr.272-XIV cu privire la Apa Potabilă adoptată la 10 februarie 1999

Legea nr.285-XIV cu privire la Jocurile de Noroc adoptată la 18 februarie 1999

Legea nr.329-XIV cu privire la Fondurile Nestatale de Pensii adoptată la 25 martie 1999

Legea nr.336-XIV cu privire la Restructurarea Datoriilor Întreprinderilor din Sectorul Electroenergetic adoptată la 1 aprilie 1999

Legea nr.382-XIV cu privire la Circulaţia Substanţelor Narcotice şi Psihotrope şi a Precursorilor adoptată la 6 mai 1999

Legea nr.393-XIV cu Privire la Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova adoptată la 13 mai 1999

Legea nr.412-XIV cu privire la Zootehnie adoptată la 27 mai 1999

Legea nr.473-XIV cu privire la Transplantul de Organe şi Ţesuturi Umane adoptată la 25 iunie 1999

Legea nr.488-XIV cu privire la Exproprierea pentru Cauză de Utilitate Publică adoptată la 8 iulie 1999

Legea nr.489-XIV cu privire la Sistemul Public de Asigurări Sociale adoptată la 8 iulie 1999

Legea nr.516-XIV cu privire la Reorganizarea şi Privatizarea Societăţii pe Acţiuni “Tirex-Petrol” adoptată la 15 iulie 1999

Legea nr.517-XIV cu privire la Restructurarea Datoriilor Societăţii pe Acţiuni “Tirex-Petrol” adoptată la 15 iulie 1999

Legea nr.523-XIV cu privire la Proprietate Publică a Unităţilor Administrativ-Teritoriale adoptată la 16 iulie 1999

Legea nr.566-XIV cu privire la Proiectul Individual de Privatizare a Societăţii pe Acţiuni “Moldtelecom” adoptată la 30 iulie 1999

Legea nr.581-XIV cu privire la Fundaţii adoptată la 30 iulie 1999

Legea nr.591-XIV cu privire la Spaţiile Verzi ale Localităţilor Urbane şi Naturale adoptată la 23 septembrie 1999

Legea nr.595-XIV cu privire la Tratatele Internaţionale ale Republicii Moldova adoptată la 29 septembrie 1999

Legea nr.612-XIV cu privire la Protecţia Plantelor adoptată la 1 octombrie 1999

Legea nr.652-XIV cu privire la Certificare adoptată la 28 octombrie 1999

Legea nr.655-XIVcu privire la Protecţia Topografiilor Circuitelor Integrate adoptată la 29 octombrie 1999

Legea nr.658-XIV cu privire la Nucul adoptată la 29 octombrie 1999

Legea nr.659-XIV cu privire la Seminţe adoptată la 29 octombrie 1999

Legea nr.756-XIV cu privire la Asigurarea pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale adoptată la 24 decembrie 1999

Back to top

2000

Legea nr.793-XIV cu privire la Contenciosul Administrativadoptată la 10 februarie 2000

Legea nr.798-XIV cu privire la Turism adoptată la 11 februarie 2000

Legea nr.803-XIV cu privire la Securitatea Industrială a Obiectelor Industriale Periculoase adoptată la 11 februarie 2000

Legea nr.820-XIV cu privire la Măsurile Antidumping, Compensatorii şi de Salvgardare adoptată la 17 februarie 2000

Legea nr.866-XIV cu privire la Barierele Tehnice în Calea Comerţului adoptată la 10 martie 2000

Legea nr.1031-XIV cu privire la Reglementarea de Stat a Activităţii Comerciale Externe adoptată la 8 iunie 2000

Legea nr.1041-XIV cu privire la Ameliorarea Prin Împădurire a Terenurilor Degradate adoptată la 15 iunie 2000

Legea nr.1069-XIV cu privire la Informatica adoptată la 22 iunie 2000

Legea nr.1100-XIV cu privire la Fabricarea şi Circulaţia Alcoolului Etilic şi a Producţiei Alcoolice adoptată la 30 iunie 2000

Legea nr.1103-XIV cu privire la Protecţia Concurenţei adoptată la 30 iunie 2000

Legea nr.1129-XIV cu privire la Sindicatele adoptată la 7 iulie 2000

Legea nr.1136-XIV cu privire la Conservarea Energieiadoptată la 13 iulie 2000

Legea nr.1163-XIV cu privire la Controlul Exportului, Reexportului, Importului şi Tranzitului de Mărfuri Strategice adoptată la 26 iulie 2000

Legea nr.1188-XIV cu privire la Restructurarea Datoriilor Societăţii pe Acţiuni ”Termocom” adoptată la 28 iulie 2000

Legea nr.1189-XIV cu privire la Restructurarea Datoriilor Întreprinderilor Fondate în Procesul Reorganizării Asociaţiei Republicane de Producţie ”Termocomenergo” adoptată la 28 iulie 2000

Legea nr.1252-XIV cu privire la Cooperaţia de Consumadoptată la 28 septembrie 2000

Legea nr.1265-XIV cu privire la Înregistrarea de Stat a Întreprinderilor şi Organizaţiilor adoptată la 5 octombrie 2000

Legea nr.1303-XIV cu privire la Unele Măsuri de Redresare Financiară a Societăţii pe Acţiuni ”Tracom” adoptată la 13 octombrie 2000

Legea nr.1309-XIV cu privire la Privatizarea din Industria Tutunului şi Industria Vinificaţiei adoptată la 19 octombrie 2000

Legea nr.1350-XIV cu privire la Activitatea Arhitecturală adoptată la 2 noiembrie 2000

Legea nr.1353-XIV cu privire la Gospodăriile Ţărăneşti (de Fermier) adoptată la 3 noiembrie 2000

Legea nr.1418-XIV cu privire la Grupe Financiar-Industriale adoptată la 14 decembrie 2000

Back to top

2001

Legea nr.73-XV cu privire la Cooperativele de Întreprinzător adoptată la 12 aprilie 2001

Legea nr.100-XV cu privire la Actele de Stare Civilă adoptată la 26 aprilie 2001

Legea nr.138-XV cu privire la Activitate de Raţionalizator adoptată la 10 mai 2001

Legea nr.218-XV cu privire la Aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Mondială a Comerţului adoptată la 1 iunie 2001

Legea nr.353-XV cu privire la Anularea Unor Datorii Istorice ale Agenţilor Economici Care Implementează Planurile de Restructurare adoptată 12 iulie 2001

Legea nr.386-XV cu privire la Tutun şi la Produsele din Tutun adoptată la 19 iulie 2001

Legea nr.440-XV cu privire la Zonele Antreprenoriatului Liber adoptată la 27 iulie 2001

Legea nr.449-XV cu privire la Gaj adoptată la 30 iulie 2001

Legea nr.451-XV cu privire la Acordarea de Licenţe pentru Unele Genuri de Activitate adoptată la 30 iulie 2001

Legea nr.453-XV cu privire la Anularea Penalităţilor şi Sancţiunilor Financiare (Amenzilor) adoptată la 30 iulie 2001

Legea nr.461-XV cu privire la Piaţa Produselor Petroliere adoptată la 30 iulie 2001

Legea nr.632-XV cu privire la Insolvabilitateadoptată la 14 noiembrie 2001

Legea nr.633-XV cu privire la Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor adoptată la 15 noiembrie la 2001

Legea nr.681-XV cu privire la Bugetul de Stat pe Anul 2002 adoptată la 27 noiembrie 2001 Abrogată

Legea nr.712-XV cu privire la Aprobarea Titlului V al Codului Fiscal (Administrarea Fiscală) adoptată la 6 decembrie 2001

Legea nr.713-XV cu privire la Controlul şi Prevenirea Consumului Abuziv de Alcool, Consumului Ilicit de Droguri şi de Alte Substanţe Psihotrope adoptată la 6 decembrie 2001

Legea nr.755-XV cu privire la Securitatea Biologică adoptată la 21 decembrie 2001

Legea nr.778-XV cu privire la Geodezie şi Cartografie adoptată la 27 decembrie 2001

Legea nr.780-XV cu privire la Actele Legislative adoptată la 27 decembrie 2001

Back to top

2002

Legea nr.845-XV cu privire la Salarizare adoptata la 14 februarie 2002

Legea nr.852-XV cu privire la AprobareaRegulamentuluicuprivireRegimul Comercial şi Reglementarea Utilizării Hidrocarburilor Halogenate, Care Distrug Stratul de Ozon adoptată la 14 februarie 2002

Legea nr.984-XV cu privire la Modalitatea de Stingere a Datoriilor Istorice ale Fostei Societăţi pe Acţiuni “Fabrica de Sticlă din Chişinău” adoptată la 12 aprilie 2002

Legea nr.1007-XV cu privire la Cooperativele de Producere adoptată la 25 aprilie 2002

Legea nr.1104-XV cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei adoptată la 6 iunie 2002

Legea nr.1192-XV cu privire la Pregatirea de Mobilizare si Mobilizarea adoptata la 4 iulie 2002

Legea nr.1244-XV cu privire la Rezerva Fortelor Armate adoptata la 18 iulie 2002

Legea nr.1245-XV cu privire la Pregatirea Cetatenilor pentru Apararea Patriei adoptata la 18 iulie 2002

Legea nr.1260-XV cu privire la Avocatura adoptată la 19 iulie 2002

Legea nr.1264-XV cu privire la Declararea si Controlul Veniturilor si al Proprietatii Demnitarilor de Stat, Judecatorilor, Procurorilor, Functionarilor Publici si a Unor Persoane cu Functie de Conducere adoptata la 19 iulie 2002

Legea nr.1286-XV cu privire la Statutul Refugiatilor adoptata la 25 iulie 2002

Legea nr.1295-XV cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber “Ungheni-Business” adoptată la 25 iulie 2002

Legea nr.1320-XV cu privire la Institutia Publica Nationala a Audiovizualului Compania ”Teleradio-Moldova” adoptata la 26 iulie 2002

Legea nr.1344-XV cu privire la Informatii Stiintifico-Tehnice adoptata la octombrie 3 2002

Legea nr.1384-XV cu privire la Rechizitie Patrimoniului si Exercitarea Datoriei de Munca în Interesele Societatii adoptata la 11 octombrie 2002

Legea nr.1420-XVI cu privire la Filantropie si Sponsorizare adoptata la 31 octombrie 2002

Legea nr.1421-XV cu privire la Teatre, Circuri si Organizatii Concertistice adoptata la 31 octombrie 2002

Legea nr.1453-XV cu privire la Notariat adoptata la 8 noiembrie 2002

Legea nr.1459-XV cu privire Difuzarea Exemplarelor de Opere si Fonograme adoptata la 8 noiembrie 2002

Legea nr.1463-XV cu privire la Bugetul de Stat pe Anul 2003 adoptata la 15 noiembrie 2002 Abrogată

Legea nr.1477-XV cu privire la Raspunderea Materiala a Militarilor adoptata la 22 noiembrie 2002

Legea nr.1491-XV cu privire la Ajutoarele Umanitare Acordate Republicii Moldova adoptata la 28 noiembrie 2002

Legea nr.1518-XV cu privire la Migratiune adoptata la 6 decembrie 2002

Legea nr.1519-XV cu privire la Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat pe Anul 2003 adoptata la 6 decembrie 2002 Abrogată

Legea nr.1569-XV cu privire la Procedura Introducerii în Republica Moldova si Scoaterii de pe Teritoriul Ei a Bunurilor de catre Persoanele Fizice adoptata la 20 decembrie 2002

Legea nr.1591-XV cu privire la Protectia Sociala Suplimentara a Unor Beneficiari de Pensii, Stabilite în Sistemul Public de Asigurari Sociale adoptata la 26 decembrie 2002

Legea nr.1593-XV cu privire la Marimea, Modul si Termenele de Achitare a Primelor de Asigurare Obligatorie de Asistenta Medicala adoptata la 26 decembrie 2002

Legea nr.1596-XV cu privire la Muzee adoptata la 27 decembrie 2002

Back to top

2003

Legea nr.1-XV cu privire la Fondul de Rezerva al Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat adoptata la 6 februarie 2003

Legea nr.54-XV cu privire la Contracararea Activitatii Extremiste adoptata la 21 februarie 2003

Legea nr.81-XV cu privire la Cantinele de Ajutor Social adoptata la 28 februarie 2003

Legea nr.102-XV cu privire la Ocuparea Fortei de Munca si Protectia Sociala a Persoanelor Aflate în Cautarea unui loc de Munca adoptata la 13 martie 2003

Legea nr.105-XV cu privire la Protectia Drepturilor Consumatorilor adoptata la 13 martie 2003

Legea nr.118-XV cu privire la Procuratura adoptata la 14 martie 2003

Legea nr.123-XV cu privire la Administratia Publica Locala adoptata la 18 martie 2003

Legea nr.135-XV cu privire la Mestesugurile Artistice Populare adoptata la 30 martie 2003

Legea nr.186-XV cu privire la Evaluarea Conformitatii Produselor adoptata la 4 iulie 2003

Legea nr.198-XV cu privire la Arenda în Agricultura adoptata la 15 mai 2003

Legea nr.216-XV cu privire la Sistemul Integrat Automat de Înregistrarea Crimelor, Cazurilor Penale si Persoanelor Care au Comis Crime adoptata la 29 mai 2003

Legea nr.265-XV cu privire la Inspectia Înaintea Expeditiei adoptata la 26 iulie 2003 Abrogată

Legea nr.270-XV cu privire la Anularea Penalitatilor si Sanctiunilor Financiare (Amenzilor) adoptata la 27 iulie 2003

Legea nr.271-XV cu privire la Procedura Calcularii Taxelor pentru Servicii Notariale adoptata la 27 iulie 2003

Legea No.?289-XV cu privire la Politica de Stat în Domeniul of Inovatiilor si Transferului Tehnologiilor adoptata la 10 iulie 2003

Legea nr.290-XV cu privire la Anularea Datoriilor Incluse în Memorandumuri–Acorduri adoptata la 10 iulie 2003

Legea nr.335-XV cu privire la Aplicarea Masurii Provizorie de Protectie adoptata la 24 iulie 2003

Legea nr.317-XV cu privire Actele Normative Ale Guvernului şi Ale Altor Autorităţi Ale Administraţiei Publice Centrale şi Locale adoptată la 18 iulie 2003

Legea nr.345-XV cur privire la Apărarea Naţională adoptată la 24 iunie 2003

Legea nr.283-XV cu privire la Activitatea Particulară de Detectiv şi Particulară adoptată la 7 august 2003

Legea nr.397-XV cur privire la Finanţele Bugetelor Locale adoptată la 16 octombrie 2003

Legea nr.448-XV cu privire la Statutul Forţei Militare în Republica Moldova adoptată la 13 noiembrie 2003

Legea nr.467-XV cu privire la Informatizare şi Resursele Informaţionale de Stat adoptată la 21 noiembrie 2003

Legea nr.572-XV cu privire la Aprobarea Listelor Producătorilor Agricoli Cărora li se Anulează Penalităţile şi Sancţiunile Financiare (Amenzile) adoptată 26 decembrie 2003

Back to top

2004

Legea nr.8-XV cu privire la Aplicarea Unei Măsuri de Salvagardare Provizorii adoptată la 5 februarie 2004

Legea nr.78-XV cu privire la Produse Alimentare adoptată la 18 martie 2004

Legea nr.81-XV cu privire la Investiţiile în Activitatea de Întreprinzător adoptată la 18 martie 2003

Legea nr.92-XV cu privire la Procedura Publicării şi Republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Actelor Normative şi a Rectificărilor Operate în Ele adoptată la 1 aprilie 2004

Legea nr.119-XV cu privire la Produsele de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţi adoptată la 22 aprilie 2004

Legea nr.177-XV cu privire la Interpretarea Articolului 226 din Legea cu privire la Insolvabilitate adoptată la 3 iunie 2004

Legea nr.212-XV cu privire la Stare de Urgenţă, de Asediu şi de Război adoptată la 24 iunie 2004

Legea nr.238-XV cu privire la Impozitul Unic in Agricultura adoptată la 8 iulie 2004

Legea nr.243-XV cu privire la Asigurări Subvenţionate ale Riscurilor Industriale în Agricultură adoptată la 8 iulie 2004

Legea nr.264-XV cu privire la Documentul Electronic şi Semnătură Electronică adoptată la 15 iulie 2004

Legea nr.280-XV cu privire la Organizaţii de Microfinanţare adoptată la 22 iulie 2004

Legea nr.282-XV cu privire la Regimul Metalelor Preţioase şi Pietre Scumpe adoptată la 22 iulie 2004

Legea nr.284-XV cu privire la Comerţul Electronic adoptată la 22 iulie 2004

Legea nr.289-XV cu privire la Indemnizaţiile de Incapacitate de Muncă şi a Altor Indemnizaţii Asigurărilor Sociale adoptată la 22 iulie 2004

Legea nr.331-XV cu privire la Aprobarea Listei Obiectelor, la Care Lucrări de Expertiză Tehnică, Cercetare, Explorare, Proiectare, Construcţie şi Restaurare, Executate cu Atragerea Mijloacelor Băneşti donate de Persoanele Fizice şi Juridice, Sînt Scutite de TVA adoptată la 7 octombrie 2004

Legea nr.338-XV cu privire la Privatizarea Întreprinderilor în Localităţi din Stînga Nistrului şi Municipiul Bender adoptată la 14 octombrie 2004

Legea nr.353-XV cu privire la Agentul Guvernamental adoptată la 28 octombrie 2004

Legea nr.354-XV cu privire la Formarea Bunurilor Imobile adoptată la 28 octombrie 2004

Legea nr.373-XV cu privire la Bugetul de Stat pe Anul 2005 adoptată la 11 noiembrie 2004

Legea nr.380-XV cu privire la Anularea Penalităţilor şi Sancţiunilor Fiscale (Amenzilor ) adoptată la 18 noiembrie 2004

Legea nr.383-XV cu privire la Bugetul Asigurărilor Sociale pe Anul 2005 adoptată la 18 noiembrie 2004

Legea nr.386-XV cu privire la Cinematografie adoptată la 25 noiembrie 2004

Legea nr.387-XV cu privire la Transmitere Hărtiilor de Valoare şi Cotelor de Participare Neîntrebuinţate Conform Prevederilor Legii nr.392-XV adoptată la 25 noiembrie 2004

Legea nr.385-XV cu privire la Fonduri Asigurării Obligatorii de Asistenţă Medicală adoptată la 25 noiembrie 2004

Legea nr.394-XV cu privire la Anularea Penalităţilor şi Amenzilor adoptată la 25 noiembrie 2004

Legea nr.398-XV cu privire la Aprobarea Strategiei Creşterii Economice şi Reducerii Sărăciei adoptată la 2 decembrie 2004

Legea nr.402-XV cu privire la Serviciul de State de Curieri Speciali adoptată la 2 decembrie 2004

Legea nr.412-XV cu privire la Statistică Oficială adoptată la 9 decembrie 2004

Legea nr.414-XV cu privire la Interpretarea Părţii 3 Articolului 24 din Legea cu privire la Punerea in Aplicare a Titlurilor I şi II ale Codului Fiscal adoptată la 9 decembrie 2004

Legea nr.424-XV cu privire la Revizuirea şi Optimizarea Bazei Normative in Domeniul Activităţii de Întreprinzător adoptată la 16 decembrie 2004

Legea nr.547-XV cu privire la Asistenţa Socială adoptată la 25 decembrie 2004

Back to top

2005

Legea nr.8-XV cu privire la Portul Internaţional Liber Jiurjiurlesti adoptată la 17 februarie 2005

Legea nr.417-XV cu privire la Anularea Datoriilor Istorice a Unor Unităţilor Economice în Domeniul Agriculturii adoptată la 9 decembrie 2004

Legea nr.20-XV cu privire la Publicarea Repetată a Legii cu privire La Impozitul Unic in Agricultura, Modificarea şi Completarea Ei adoptată la 17 februarie 2005

Legea nr.8-XV cu privire la Portul Internaţional Liber Jiurjiurlesti adoptată la 17 februarie 2005

Legea nr.417-XV cu privire la Anularea Datoriilor Istorice a Unor Unităţilor Economice în Domeniul Agriculturii adoptată la 9 decembrie 2004

Legea nr.20-XV cu privire la Publicarea Repetată a Legii cu privire La Impozitul Unic in Agricultura, Modificarea şi Completarea Ei adoptată la 17 februarie 2005

Legea nr.59-XVI cu privire la Leasing adoptată la 16 iunie 2005

Legea nr.68-XVI cu privire la Punere în Aplicare Titlului VIII al Codului Fiscal adoptată la 5 mai 2005

Legea nr.105-XVI cu privire la Grădinile Botanice adoptată la 2 iulie 2005

Legea nr.115-XVI cu privire la Producţia Agroalimentară Ecologică adoptată la 9 iulie 2005

Legea nr.162-XVI cu privire la Statutul Militarilor adoptată la 22 iulie 2005

Legea nr.173-XVI cu privire la Prevederile de Bază ale Statutului Juridic Special a Localităţilor de Stînga Nistrului adoptată la 28 iulie 2005

Legea nr.241-XVI cu privire la Prevenirea şi Combaterea Traficului de Fiinţe Umane adoptată la 20 octombrie 2005

Legea nr.245-XVI cu privire la Interpretarea Unor Prevederilor ale Legislaţiei cu privire la Zonele Economice Libere adoptată la 20 octombrie 2005

Legea nr.263-XVI cu privire la Drepturile şi Responsabilităţile Pacientului adoptată la 27 octombrie 2005

Legea nr.264-XVI cu privire la Exercitarea Profesiunii de Medic adoptată la 27 octombrie 2005

Legea nr.305-XVI cu privire la Bugetul Asigurării Sociale de Stat pentru 2006 adoptată la 1 decembrie 2005

Legea nr.325-XVI cu privire la Cartea Roşie adoptată la 15 decembrie 2005

Legea nr.339-XVI cu privire la Fondurile Asigurării Obligatorii Asistenţă Medicală Pentru Anul 2006 adoptată la 16 decembrie 2005г.

Legea nr.347-XVI cu privire la Prelungirea Termenului de Acţiune Programului de Privatizare pentru anii 1997-1998 adoptată la 22 decembrie 2005

Legea nr.355-XVI cu privire la Sistemul de Slarizare în Sfera Bugetară adoptată la 23 decembrie 2006

Back to top

2006

Legea nr.5-XVI cu privire la Asigurarea Şanselor Egale pentru Femei şi Bărbaţi adoptată la 9 februarie 2006

Legea nr.39-XVI cu privire la Zona Susţinerii Suplimentare a Activităţii de Antreprenoriat în Localităţile Raionului Dubăsari de Stînga Nistrului adoptată la 2 martie 2006

Legea nr.57-XVI cu privire la Vie şi Vinul adoptată la 10 martie 2006

Legea nr.70-XVI cu privire la Apicultură adoptată la 30 martie 2006

A abrogat Legea cu privire la Vie şi Vinul adoptată la 2 iunie 1994.

Back to top